top of page

't Sint Joaster Beukske

’t Sint Joaster Beukske is een uitgave van Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost in samenwerking met alle verenigingen en organisaties in Sint Joost.

De uitgave verschijnt minimaal eenmaal per jaar met als doel alle inwoners van Sint Joost te informeren over het activiteitenaanbod van alle verenigingen en groeperingen in Sint Joost.

De oplage is 1.000 exemplaren. Het boekje wordt huis aan huis verspreid en op enkele hotspots gelegd zodat belangstellenden het kunnen meenemen. Ook oud-inwoners van Sint Joost die nog regelmatig meedoen aan activiteiten in Sint Joost ontvangen een exemplaar. Daarbij wordt het boekje aangeboden aan nieuwkomers in het dorp.

 

Het boekje moet in grote mate bijdragen aan een grotere deelname van met name senioren aan activiteiten in het dorp. Het voorkomen van eenzaamheid is een hoger doel.

 

Er is ontstaat een groeiend aanbod van samenwerkingsactiviteiten tussen verschillende verenigigen. Ook die activiteiten worden in het boekje onder de aandacht gebracht. Ook activiteiten op gemeentelijk niveau worden uitgelicht. Voorbeelden zijn de wensauto, het sociaal wijkteam, activiteiten van Menswel, enzovoort.

 

De uitgaven van 2019 telde maar liefst 68 pagina’s over het brede activiteitenaanbod. In 2020 zullen met name nieuwe en onbekende activiteiten nader worden uitgelicht in de vorm van enthousiaste verhalen van mensen die aan deze activiteiten deelnamen.

 

Het boekje zorgt voor verbinding en mag thuis niet ontbreken. Het is ook een handig naslagwerk voor professionals en vrijwilligers die ouderen bezoeken, die dreigen te vereenzamen.

bottom of page