top of page

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost (St. GemBel) heeft drie kerntaken:

  • het exploiteren van het gemeenschapshuis

  • de samenwerking tussen de verenigingen

  • het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Sint Jooster verenigingen. In het verleden kostte de exploitatie van het gemeenschapshuis veel tijd en energie. Nu de uitvoeringstaken rond ’t Patronaat zijn ondergebracht bij Stichting ’t Patronaat Sint Joost, kan het bestuur zich voor wat betreft ’t Patronaat beperken tot beleidsmatige taken en zich meer gaan concentreren op de leefbaarheidsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn alle DOP-projecten, waarvan nu nog op de rol staan: Bosweg, nieuwbouw Op de Baant, afronding Belevingspark, renovatie Kloosterveld en aanleg fietspad naar Montfort. Daarnaast natuurlijk alle ontwikkelingen en activiteiten rond Sint Joas Broesj, waarover elders meer. Deze verschuiving van activiteiten vraagt om een diversere samenstelling van het bestuur van St. GemBel en daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen

 

Wie zijn wij?

De St. GemBel Sint Joost bestaat uit vertegenwoordigers van de St. Jooster verenigingen. Wij zijn een gezellig team van enthousiaste en betrokken dorpsbewoners die op vrijwillige basis meedenken over en meewerken aan het behoud en de versterking van de leeaaarheid van Sint Joost in al zijn facetten. Op het fysieke vlak werken we samen met de gemeente aan het tot stand brengen van de diverse dorpsontwikkelingsprojecten. Op sociaal vlak doen we dat door het organiseren van activiteiten en evenementen in het project Sint Joas Broesj.

 

Wie zoeken wij?

De St. GemBel wil toewerken naar een nieuwe organisatievorm. Een organisatievorm, waarbij ook niet-leden van de Sint Jooster verenigingen lid kunnen worden van de stichting en waarbij (nog) meer wordt gewerkt met (tijdelijke) werk- of projectgroepen voor acties in het belang van de leefbaarheid. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers, jong en oud, die zich samen met de zittende leden van de stichting willen inzetten voor de leefbaarheid in ons dorp en daarmee als de ogen en oren van de inwoners van Sint Joost fungeert. Voor wie het leuk vindt om mee te denken met bewoners uit je dorp, wie een stem wil hebben in wat er gebeurt en wie graag activiteiten of evenementen organiseert is dit een leuke, uitdagende en boeiende vrijwilligersbaan.

Wat wordt er van je verwacht?

We zoeken enthousiaste vrijwilligers, bij voorkeur ook jongeren, die belangstelling hebben voor maatschappelijke zaken, thema’s en activiteiten die in Sint Joost spelen. Mensen die sociaal betrokken zijn. Die een actieve houding en betrokkenheid hebben bij het eigen dorp. Die een luisterend oor en een scherp oog hebben voor wat er leeft in het dorp en het interessant vinden mee te denken en te werken aan oplossingen voor vragen, problemen en nieuwe uitdagingen.

 

Heb je interesse?

Wil je je je actief inzetten voor de publieke zaak en betrokken zijn bij wat er speelt in Sint Joost, nu en in de nabije toekomst, meld je dan aan. De St. GemBel doet er echt toe, daar wil je graag deel van uit maken. Aanmelden kan bij Henk Claessen (voorzitter) of Hans Beckers (secretaris).

Henk Claessen 06-51534872 henk@henkclaessen.nl

Hans Beckers 06-55894972 beckers.jjgm@gmail.com

Wie zit er in het huidige bestuur?

Voorzitter -  Henk Claessen

Secretaris - Hans Beckers

Penningmeester - Frank Kramer

Beheerder - Adrie Rohs

Algemeen bestuurslid - Ton Vos

Algemeen bestuurslid - Tilly Evers

CV de Bôkkeriejers - René Simons

Fanfare St. Judocus - Thei van Wegberg

Fanfare St. Judocus - Peter Barrois

Jeugdwerk St. Joost - Mirjam Claessen

Mannenkoor De Wiejerdzangers - Koos Jans

Ontspanningsvereniging - Truus Ruijters

Schutterij St. Joris - José van Buggenum

Schutterij St. Joris - Anita Bakkes

Toneelvereniging Ons genoegen - Jan Ruijten

Voetbalvereniging St. Joost - Adrie Rohs

  • Facebook
logo gemeenschapsbelangen sint joost.jpg
bottom of page