top of page

Sociaal wijkteam 

Heeft u vragen over uw gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, voorzieningen of dagelijkse dingen? Dan kunt u daarvoor terecht bij bijvoorbeeld uw huisarts, de maatschappelijk werker of het welzijnswerk, maar u kunt uw vraag ook bespreken met het sociale wijkteam bij u in de buurt!

 

Wanneer naar het Sociaal Wijkteam?

U kunt als inwoner van de gemeente Echt-Susteren terecht bij een Sociaal Wijkteam met al uw vragen, zorgen en signalen op het gebied van:

  • Werk en inkomen;

  • Hulpverlening en ondersteuning;

  • Opvoeding;

  • Begeleiding en wonen; Zorg;

  • WMO-vraagstukken.

 

Wat doet het Sociaal Wijkteam?

Het Sociaal Wijkteam geeft advies, informatie en ondersteuning aan inwoners en denkt mee bij het organiseren van eigen oplossingen en steun binnen de omgeving. Het Sociaal Wijkteam levert maatwerk, met als uitgangspunt dat iedere inwoner zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kan functioneren in de maatschappij.

Wie is het Sociaal Wijkteam?

In het Sociaal Wijkteam werken generalisten-WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Echt-Susteren en andere professionele hulpverleners zoals de wijkverpleegkundige en welzijnswerkers samen. Ieder met specifieke deskundigheid en ervaring. Als u contact opneemt met een Sociaal Wijkteam krijgt u een contactpersoon aangewezen. Het Sociaal Wijkteam werkt kerngericht. Dat houdt in dat de inwoners van de negen kernen van Echt-Susteren in hun eigen kern contact kunnen leggen met de leden van het Sociaal Wijkteam. Hiervoor zijn ook spreekuren ingericht. Het Sociale Wijkteam is laagdrempelig toegankelijk voor inwoners van de kernen en lokale partners zoals woningcorporaties, wijkagenten, verenigingen voor vraagstukken op veel leefgebieden.

In Sint Joost zit iedere donderdag iemand klaar om uw vragen te beantwoorden.

 

Het team bestaat uit:

  • Marielle Moors, welzijnswerker, verbonden aan MensWel

  • Antoinette Laveaux, wijkverpleegkundige, werkzaam bij de Zorggroep

  • Mignon Yutten, generalist W.M.O. (komt op keukentafelgesprek: huisbezoek bij aanvragen rondom W.M.O.-voorzieningen)

  • Debby Jansen, consulent voorzieningen W.M.O. (komt op keukentafelgesprek: huisbezoek bij aanvragen rondom W.M.O.-voorzieningen)

 

Als een inwoner van Sint Joost niet kan komen op de tijden van het spreekuur, kunnen de leden van het wijkteam ook op huisbezoek komen. Voor meer informatie over het Sociaal Wijkteam, loop eens binnen in het spreekuur, of neem contact op met Mariëlle Moors.

Contact Sociaal Wijkteam Sint Joost

Mariëlle Moors

06-23566177

marielle.moors@menswel.n

bottom of page