top of page

Inventarisatie knel-/ en verbeterpunten in de openbare ruimte

Stichting Gemeenschapsbelangen organiseert samen met de gemeente een schouw van de openbare ruimte in ons dorp. Aan alle inwoners wordt gevraagd om knel- en verbeterpunten in de openbare ruimte (o.a. onderhoud trottoirs en groen, parkeren, verkeersonveilige situaties en/of overlastgevende situaties) aan te dragen. Vervolgens worden die zaken op de informatieavond op donderdag 25 april 2024 om 19.00 uur in ‘t Patronaat met de gemeente besproken en wordt bekeken of en hoe we die kunnen verbeteren/oplossen.

Het is daarom belangrijk dat u laat weten of er punten zijn die volgens u moeten worden aangepakt. Dit kan per mail aan gemeenschapsbelangen@sintjoas.nl. Stuur zo nodig ter verduidelijking foto’s mee!

Er is nog tot en met de eerste week van april (6 april) gelegenheid om reacties in te dienen!Comments


bottom of page