top of page

Ontspanningsvereniging St. Judocus

Ontstaan

De ontspanningsvereniging St. Judocus is begin jaren zestig opgericht. Naast senioren namen ook veel jongeren, vooral mijnwerkers met vervroegd pensioen, deel aan de activiteiten. Voor hen betekende het een stukje invulling van hun tijd, alsook een betrokkenheid bij activiteiten in het dorp. Vandaar dat de keuze van de naam viel op Ontspanningsvereniging

Informatie over de vereniging

Thans bestaat de vereniging voornamelijk uit senioren. Mensen kunnen vanaf 55 jaar lid worden. Op maandag is er kaarten en koersballen. Op woensdagochtend is er gymnastiek. Deze is gebaseerd op bewegingsactiviteiten vanuit verschillende sporten. Woensdagsmiddags is er koersballen. Op donderdagochtend vindt er volksdansen plaats. De gymnastiek en het volksdansen worden geleid door een professionele lerares.

Een paar keer per jaar houden we feesten: een feestmiddag, een kerstviering en een paasviering. Deze activiteiten zijn altijd overdag. Eenmaal per jaar is er een gezamenlijk uitstapje, dat afgesloten wordt met een maaltijd. Hiervoor wordt een extra eigen bijdrage gevraagd.

Indien er belangstelling is voor een andere invulling, dan is dat ook mogelijk. Nieuwe initiatieven, gesteund door voldoende deelnemers, zullen door de vereniging opgenomen en uitgevoerd worden. Ideeën of wensen zijn meer dan welkom. Maak deze dus bij ons bekend!

 

Leden

De verschillende groepen zijn erg hecht, wat ertoe leidt dat de koersbalgroep en de dansgroep van tijd tot tijd samen gaan uit eten. In totaal telt de vereniging ruim honderd leden. Het grootste deel van de leden neemt actief deel aan de activiteiten. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar.

Contactgegevens

Kom vrijblijvend naar onze activiteiten kijken op maandag, woensdag en donderdag!

 

Meer informatie of lid worden?

Contactpersoon

Truus Ruijters-Terstappen

06 - 24 24 70 00

bottom of page