top of page

Parochiecomité H. Judocus

Ontstaan

Het parochiecomité is enkele jaren geleden voortgekomen uit het kerkbestuur van de parochie H. Judocus Sint Joost. Het Bisdom heeft toen het beleidsvoornemen opgevat om diverse parochies (in ons geval de parochies van Echt, Pey, Koningsbosch, Maria Hoop en Sint Joost) samen te laten gaan in een cluster, met als doel dit cluster later om te zetten in een federatie. Het kerkbestuur werd, vanaf de oprichting van het cluster, het parochiecomité.

Informatie over het parochiecomité

Het comité bestaat op dit moment uit 6 personen, te weten pastoor Rainer Kanke, Harrie Linssen, Jeanny van der Goot, Ger Jans, Annette Bougie en Magna Bedaf. Zij zorgen voornamelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk en de parochie. Zij worden daarbij ondersteund door diaken Mestrom en een aantal vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud van het kerkhof, de kerk en het opluisteren van de mis.

 

Ook probeert het parochiecomité diverse nieuwe initiatieven te ontplooien om weer nieuw enthousiasme in de parochie te blazen. Zo is het de bedoeling om in 2019 een kapellen- en wegkruisentocht te organiseren, eventueel in combinatie met enkele plaatselijke kunstenaars. Het is het streven om ieder jaar een parochie-activiteit te organiseren.

 

Leden

De taken in onze parochie worden door de vrijwilligers met veel enthousiasme uitgevoerd. We zitten te springen om mensen die de werkgroepen kunnen ondersteunen en versterken. De werkgroepen die werkzaam zijn binnen de parochie zijn: 

  • Het onderhoud van het kerkhof

  • Het onderhoud van de kerk

  • Het poetsen van de kerk

  • Het bemannen van het parochiekantoor

  • Het dameskoor

  • Organisatie van een jaarlijks uitstapje

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen via het Parochiekantoor, dat iedere donderdagmiddag geopend is van 13.00 uur tot 15.30 uur.

Telefoon 06 18 477 883. Telefoon pastoor Kanke 06 51 591 100

  • Facebook
Parochiekerk Sint Joost.jpg
Parochiecomite Sint Joost.jpg
bottom of page