top of page

Het dameskoor

Ontstaan

Het Dameskoor van Sint Joost heeft in 2017 haar 50-jarig jubileum mogen vieren. Het is opgericht in 1967 door Mia van Neer, Lien Topeeters, Grietje Engelen, Tilla Lisdonk, Tilla Steskes, Mien Jans, Tiny Linssen, Lena Smeets, Betje Verkooyen, Annie van Buggenum en Betje Laumen. Het koor werd aanvankelijk opgericht om de gemeentezang tijdens kerkdiensten te ondersteunen. Later zijn ze ook gaan zingen in bejaarden- en verzorgingshuizen. Tevens hebben ze enkele reizen gemaakt, o.a. naar het Europees Parlement in Brussel. Bovendien doet het koor al jaren mee aan de Koren OntmoetingsAvond, georganiseerd door de Gregoriusvereniging. Maar ook begrafenissen en bruiloftsmissen worden opgeluisterd.

Informatie over het Dameskoor

Het koor bestaat op dit moment uit 19 dames. Dit is inclusief de dirigente, Veronika Peerboom-Chujanova en Marjo Beunen, de orgelbegeleidster. En uiteraard mag het extra lid, Jan van Buggenum, voor de dames ‘ome Jan’, niet vergeten worden. Hij vierde in 2016 zijn 75-jarig lidmaatschap van het Herenkoor St. Joost. Inmiddels is dat opgeheven. Het repertoire van het koor bestaat naast de traditionele missen, uit Nederlandse, Limburgse, Engelse, Duitse en Russische liedjes en is zeer divers. Vanuit het dameskoor is een nieuwe zanggroep opgericht, bestaande uit Aggi Smeets, Magna Bedaf en Mia van Buggenum (Amami), tevens onder leiding van Veronika Peerboom.

Leden

Ook in het koor staat het spook van de veroudering op de loer. De afgelopen jaren heeft men afscheid moeten nemen van diverse dames. Om de continuïteit van het zangkoor te kunnen waarborgen, en ook in de toekomst een mooie mis te kunnen verzorgen, is het zaak dat er nieuwe stemmen bijkomen. Mocht u het fijn vinden om te zingen, kom dan eens luisteren naar de repetitie, iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur tot 21.15 uur in de kerk. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen via een van de bestuursleden:

Gerda Ernst-Vergoossen 06 40 593 581 / 0475-486104 / peternst@home.nl

Aggi Smeets-Mestrom 06 24 620 360 / 0475 - 483624 / petrasmeets80@home.nl

Magna Bedaf-Willems 06 10 861 710 / magnabedaf@hotmail.com

  • Facebook
Parochiekerk Sint Joost.jpg
bottom of page