top of page

Basisschool Maria Goretti

Basisschool Maria Goretti wil een fundamentele bijdrage leveren aan de optimale individuele ontwikkeling van kinderen tot mensen die graag blijven leren en die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan. Om dit te bereiken wil basisschool Maria Goretti een “lerende organisatie” zijn, waar zorg wordt besteed aan leerling en medewerker.

De relatie tussen de mens en de wereld is, evenals tussen mensen onderling, er een van geven en nemen. De omgang met de wereld en met de medemens vraagt soms om het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, soms om acceptatie, maar altijd om respect. Voorwaarde is steeds een gevoel van veiligheid. In een veilige omgeving kunnen kennis, inzicht, begrip en vaardigheden worden verworven en kunnen creativiteit en zelfvertrouwen zich ontwikkelen. Veiligheid, zelfvertrouwen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Basisschool Maria Goretti wil een vertrouwde basis bieden aan haar leerlingen, daarbij niet voorbijgaand aan de persoonlijke achtergrond van iedere individuele leerling.

Vanuit deze visie werkt het enthousiaste team met leerlingen en hun ouders/verzorgers samen in het belang van de ontwikkeling van elk kind. Daarbij maakt de basisschool prominent deel uit van het gemeenschapsleven in Sint Joost. Daar waar mogelijk sluit de school aan bij activiteiten in het dorp of initieert zelf activiteiten. Denk aan activiteiten samen met de Huiskamer, samen koken en samen eten, Thomashuis en Herbergier. Maar ook aan de ontwikkeling en realisatie van het Belevingspark De Wei, waarvan de open schoolspeelplaats deel uitmaakt. Deze groene oase wordt door de basisschool volop benut voor spelen, bewegen, sporten én vooral o

Basisschool Maria Goretti

Kantstraat 1

6111 AH St. Joost

0475-470168

info.bsmariagoretti@wijzersinonderwijs.eu

Logo BS Maria Goretti.tif
bottom of page