top of page

Vrijwillige bijdrage voor ’t Klökske

Het 33ste Klökske nieuwe stijl ligt in de Sint Jooster brievenbussen. Weer een fleurige uitgave met uiteenlopend nieuws over activiteiten in Sint Joost. Gezien de hoeveelheid aangeleverde artikelen én de vele positieve reacties van lezers mogen we het huidige Klökske een groot succes noemen. Iedereen krijgt ’t Klökske in de bus, dankzij de adequate bezorging door de vrijwilligers van de verenigingen en het parochiecomité. Mocht het tóch een keer misgaan, dan liggen meeneemexemplaren in ’t Patronaat, in de kerk, bij Boerderijwinkel Lizette en Friture Bie Os. Wij nemen aan dat iedereen (ongeacht ja/nee-stickers) ’t Klökske op prijs stelt. Mocht dit niet zo zijn, meldt het dan aan de bezorger in jouw straat of per e-mail: klokske@sintjoas.nl.


Kosten In de week van 29 augustus komen onze vrijwilligers (meestal jullie persoonlijke bezorger) weer aan de deur voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Wij hopen dat ook dan de grote waardering weer zal blijken. De kosten van het huidige (nagenoeg advertentieloze) Klökske zijn voor ons natuurlijk veel hoger dan ’t Klökske van vóór 2020. Daarbij komt dat door de sterk gestegen papierprijzen ’t Klökske vanaf augustus ongeveer 65 euro per maand duurder is geworden. Desondanks is het adviesbedrag net als vorig jaar 12 euro, dat is slechts 1 euro voor deze mooie maandelijkse uitgave. Wij hopen dat nóg meer mensen bereid zijn een bedrag te doneren. De hoogte van het bedrag mag uiteraard zelf worden bepaald. De Klökskes in de brievenbussen worden vergezeld van een envelop voor de vrijwillige bijdrage. Mocht deze envelop onverhoopt niet zijn opgehaald (omdat de ophalers je wellicht niet thuis troffen), dan kan deze ook in de daarvoor bestemde box bij Boerderijwinkel Lizette worden gedeponeerd. Daarnaast kan de bijdrage per bank worden betaald: NL24 RABO 0142 0094 66 ten name van Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost onder vermelding van ’t Klökske. Dit kan ook gemakkelijk met de hier afgebeelde QR-code. Het bedrag van 12 euro kun je naar believen aanpassen. LET OP: De QR-code die in 't Klökske is afgedrukt werkt door een foutje van ons niet. Bijgaande code wel!

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage in de kosten van ’t Klökske!bottom of page