top of page

Vervangen asfalt deklaag wegen Kloosterveld

De werkzaamheden voor het asfalteren van de Kloosterveldstraat, Plevitsstraat en Wijerstraat zijn gepland van maandag 28 tot en met woensdag 30 augustus. Op 28 en 29 augustus worden de bestaande deklagen gefreesd en op 30 augustus wordt de nieuwe asfalt deklaag aangebracht.

De aanwonenden worden met een bewonersbrief minimaal 3 dagen van tevoren geïnformeerd over de verdere details.

Tijdens de uitvoering is het noodzakelijk om het wegvak af te sluiten om het werk zo veilig en zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Op de data dat de asfalt gefreesd wordt en opnieuw wordt aangebracht mogen en kunnen er geen voertuigen op de weg geparkeerd worden. De gemeente vraagt u dan ook vriendelijk om tijdens deze periode geen voertuigen op of direct naast de rijbaan te plaatsen. Indien noodzakelijk zal er een omleidingsroute worden aangegeven of wordt er gebruik gemaakt van verkeersregelaars.

De afvalcontainers kunt u zoals gebruikelijk op de ophaaldag aanbieden. Mocht de vuilniswagen niet ter plaatse kunnen komen. zal de aannemer ze naar een centrale plaats brengen om te ledigen en later op de dag weer bij u terug bezorgen.

In de aannemersbrief die bij de direct aanwonenden minimaal 3 dagen van tevoren wordt, staan ook de contactgegevens van de aannemer en de toezichthouder namens de gemeente. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met een van deze personen.

De aannemer zal alles in het werk stellen om de overlast voor u tot een minimum te beperken.


bottom of page