Informatieavond Kloosterveld op woensdag 3 november

*** DENK AAN QR-CODE ****

Bij deze nodigen Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost en de gemeente Echt-Susteren de bewoners van de Kloosterveldstraat, Wijerstraat, Plevitsstraat uit voor een informatieavond op woensdag 3 november om 19.00 uur in ’t Patronaat.

Omdat ook de groenrenovatie van het gedeelte Kantstraat vanaf de school en de Sint Joosterzijweg bij dit plan wordt betrokken, zijn ook deze bewoners van harte welkom!


Op deze avond wordt onder andere besproken welke werkzaamheden binnen dit project kunnen worden opgepakt, hoe de rol van bewoners kan worden ingevuld en hoe de planning er uitziet.


De werkzaamheden op de Kloosterveldstraat, Wijerstraat, Plevitsstraat omvatten het updaten van de ‘vloerbedekking’, dus alles wat bovengronds zichtbaar is. De riolering is gecontroleerd en daarvan is vastgesteld dat deze nog zeker 15 tot 20 jaar meekan. Voor de woonhuisaansluiting ligt dit anders, wat ook blijkt uit de problemen die her en der hiermee al zijn ontstaan door wortelgroei. Op deze avond zal worden uitgelegd wat de mogelijkheden voor het updaten van de ‘vloerbedekking’ zijn, ook rekening houdend met het ondergronds leidingwerk van nutsvoorzieningen. Deze avond zullen we samen van gedachten wisselen over het gewenste toekomstbeeld van deze straten, passend binnen de mogelijkheden. Nu over het totaalbeeld op hoofdlijnen en later per straat met een kleinere groep mensen op detailniveau.


Eerder dit jaar heeft al een informatieavond plaatsgevonden met de bewoners van de Kantstraat en de Sint Joosterzijweg. Het was de bedoeling dit najaar al met deze werkzaamheden te starten. Nu ook met het Kloosterveld kan worden gestart, is het om financiële en logistieke redenen verstandiger om deze werkzaamheden samen met die van het Kloosterveld op te pakken. Daarom zijn ook deze bewoners op 3 november van harte welkom!